30 Đường số 6, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11. TP Hồ Chí Minh