TIN GIÁO DỤCDANH SÁCH MÁY TÍNH ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI KỲ THI QUỐC GIA

DANH SÁCH MÁY TÍNH VINACAL ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI KỲ THI QUỐC GIA 2021: VINACAL 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; theo Công văn số: 1986/BGDĐT,  ngày 17/5/2021 "của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2021" Máy tính VINACAL 570ES PLUS II cho năm học mới

Máy tính khoa học VINACAL 570ES PLUS II được giới học sinh, sinh viên ưa chuộng trong mùa tựu trường năm nay. Được nâng cấp và bổ sung thêm 6 tính năng mới mà các dòng máy tính, VINACAL 570ES PLUS II

 Hotline 1: 

02839 651 808


Hotline 2: 0906 148 678   


Kết nối: