Với phương châm lấy uy tín và chất lượng sản phẩm làm nền tảng hoạt động. VINACAL. CO., LTD Sản xuất và phân phối sản phẩm với công nghệ tiên tiến, sẽ là người bạn đồng hành thiết thực cho các bạn học sinh - sinh viên trong quá trình học tập.

* CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

- Xây dựng thương hiệu độc quyền máy tính khoa học Vinacal. 

- Mua bán các Trang thiết bị điện tử, Máy vi tính, Từ điển điện tử, Máy chiếu (phim, ảnh)