DANH SÁCH MÁY TÍNH ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI KỲ THI QUỐC GIA

Thứ Hai, 22/04/2019, 03:22

Căn cứ theo Công văn số: 1986/BGDĐT,  ngày 17/5/2021 "của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2021" VINACAL 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận